Nyt fra Bestyrelsen

Bestyrelsen indkalder til Ordinær Generalforsamling

0 comments

Opdatering – Fibernet

TDC har nu skrevet til dem, som tidligere har tilkendegivet, at de er interesseret i en fiberløsning. TDC er i fuld gang med at indhente gravetilladelser hos kommunen og koordinere med deres gravehold og teknikere. De beboere, som har afleveret en tilkendegivelse, vil høre fra TDC snarest.

0 comments

Vigtig information til grundejerforeningen angående skiftning af tage

Der er flere beboere i grundejerforeningen der i øjeblikket overvejer udskiftning af tag. Bestyrelsen anbefaler at man sætter sig godt ind i regler og krav på området, samt konsulterer de originale tegninger på huset inden en ombygning påbegyndes.

0 comments