Nyt fra Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamling

0 comments

Bestyrelsen indkalder til Ordinær Generalforsamling

0 comments

Opdatering – Fibernet

TDC har nu skrevet til dem, som tidligere har tilkendegivet, at de er interesseret i en fiberløsning. TDC er i fuld gang med at indhente gravetilladelser hos kommunen og koordinere med deres gravehold og teknikere. De beboere, som har afleveret en tilkendegivelse, vil høre fra TDC snarest.

0 comments