Kategoriarkiv: Nyt fra bestyrelsen

Nyheder og beskeder fra bestyrelsen.

Opdatering – Fibernet

TDC har nu skrevet til dem, som tidligere har tilkendegivet, at de er interesseret i en fiberløsning.
TDC er i fuld gang med at indhente gravetilladelser hos kommunen og koordinere med deres gravehold og teknikere.
De beboere, som har afleveret en tilkendegivelse, vil høre fra TDC snarest.

Ekstraordinær generalforsamling – onsdag d. 30. marts

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i carporten til Rytterhaven 42

Onsdag den 30. Marts kl. 19.00 – kl. 19:30

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes § 15 til en ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

Dagsorden:

  1. Godkendelse af vedtægtsændringer: 

På den ordinære generalforsamling var der mere end 2/3 flertal for de foreslåede vedtægtsændringer, men da kun 26 husstande var mødt frem og vedtægtsændringer jf. §14 kræver at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede ved godkendelse af vedtægtsændringer, afholdes hermed en ekstraordinær generalforsamling med det formål at effektuere beslutningen.

De foreslåede vedtægtsændringer, der blev accepteret af mere end 2/3 af de fremmødte på den ordinære generalforsamling, kan downloades i deres helhed her:

Download

 

VARSEL OM GRAVEARBEJDE PÅ RYTTERVÆNGETS STAMVEJ FRA 14/3.

Kære Alle
Mandag den 14/3 og 6-8 arbejdsdage frem, forventer kommunen at renovere regnvandsbassinnet på Ryttervænget.
Der skal foretages en uddybning så der kan etableres permanent vandspejl. Den eksisterende rørforbindelse mellem bassin og regnvandsledning i vej bevares. Der skal udføres ny rørledning mellem regnvandsledning i vej og bassin, derfor skal der graves i vejen.
Ved gravearbejder i vejen vil ca. 60 % af vejbredden, fra syd og mod midte, være afspærret. Afspærringen forventes at være af tidsrum ca. 3 arbejdsdage. Det er vurderet at skraldebilen kan passere. Der etableres mulighed for omkørsel ind over fortov for brand og redningskøretøjer. Der udlægges i den forbindelse køreplader over græsareal og fortov.
Eksisterende hæk fjernes og erstattes af trådhegn. Eksisterende træer bevares.
Gravemaskine opstilles hvor eksisterende låge er i hæk. Underlag sikres ved udlægning af sandpude med køreplade.
Skurvogn for mandskab og møde opstilles på græsareal, diametralt modsatte hjørne ved indkørsel til Rytterhaven.
Kør forsigtigt alle sammen
Venlig hilsen
Bestyrelsen