Den nye affaldsordning

Info fra bestyrelsen.

I har alle fået brev fra kommunen om at der kommer ny affaldsordning, og vi skal til at sortere vores affald. Denne ordning er I høring indtil den 21/4 og eventuelle kommentarer sendes på email til : bme@furesoe.dk eller fra jeres E-boks som digital post. I kan læse mere om høringen på furesoe.dk/hoering.

Grundejerforeningen har i går modtaget information om at husejere kan fravælge ordningen helt eller delvis ved at kontakte vestforbrændings kundeservice.
Henvendelsen fra kommunen kan ses i forlængelse af bestyrelsens besked.
Venlig hilsen Bestyrelsen

Kære grundejerforeningsformand,

Byrådet har besluttet, at vi i Furesø Kommune – på linje med andre kommuner i hovedstadsområdet – skal frasortere mere affald til genanvendelse. Det ligger i tråd med regeringens krav om, at kommunerne skal blive bedre til at omdanne affald til ressourcer. Dermed kan vi spare på jordens ressourcer og passe bedre på klimaet.

De praktiske detaljer i den nye affaldsordning er beskrevet i et affaldsregulativ, som er vedtaget af byrådet og efterfølgende sendt i høring frem til den 21. april. Høringssvarerne indgår i byrådets behandling af regulativet den 1. juni. Den nye affaldsordning gælder i første omgang kun for villaejere, mens rækkehuse og etageboliger bliver omfattet senere. Det udsendte informationsmateriale til vil-laejere har rejst nogle spørgsmål, som vi gerne vil besvare.

Du vælger selv, hvor meget du vil være med

Affaldsbeholderne fås i tre størrelser, og du kan få hjælp til at placere dem, eller du kan dele med din nabo. Den enkelte villaejer kan fravælge én eller flere af de nye affaldsspande ved at skrive til kundeservice@vestfor.dk

Levering af affaldsbeholdere

Leveringen af beholderne bliver påbegyndt, når det nye affaldsregulativ er god-kendt af byrådet. Sammen med de nye beholdere får den enkelte villaejer yder-ligere information og vejledning om sortering.

Yderligere information

Du kan læse mere om affaldsordningen på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk/affald, og du finder forslaget til det nye affaldsregulativ på www.furesoe.dk/hoeringer. Der bliver desuden afholdt informationsmøder for alle interesserede. Nærmere information følger.

Dato: 8. april 2016

Sags id: 190-2015-31445

Dok.nr.:190-2016-69085

Furesø Kommune
Center for By og Miljø
Tlf.: 7235 4000
Afd. tlf. nr.: 7235 5420

Telefon åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Skriv til os via Digital Post fra borger.dk og virk.dk

www.furesoe.dk Hvis du har brug for yderligere information, kan du skrive til kundeser-vice@vestfor.dk eller ringe på tlf. 8020 8030. Her kan I også få rådgivning mål-rettet særlige forhold i jeres grundejerforening.

Venlig hilsen

Lene Mårtensson

Centerchef for By og Miljø i Furesø Kommune