Ekstraordinær generalforsamling – onsdag d. 30. marts

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i carporten til Rytterhaven 42

Onsdag den 30. Marts kl. 19.00 – kl. 19:30

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes § 15 til en ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

Dagsorden:

  1. Godkendelse af vedtægtsændringer: 

På den ordinære generalforsamling var der mere end 2/3 flertal for de foreslåede vedtægtsændringer, men da kun 26 husstande var mødt frem og vedtægtsændringer jf. §14 kræver at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede ved godkendelse af vedtægtsændringer, afholdes hermed en ekstraordinær generalforsamling med det formål at effektuere beslutningen.

De foreslåede vedtægtsændringer, der blev accepteret af mere end 2/3 af de fremmødte på den ordinære generalforsamling, kan downloades i deres helhed her:

Download