Furesø kommune accepterer ikke ståltage som en del af byplanen

Der er nu svar fra furesø kommunen:
Ståltage er ikke vurderet som værende i overensstemmelse af byplanen, se nedenstående brev mht lettere tage og sikkerhed skriver kommunen at det kræver en rådgiver for at vurdere dette.
mvh Hanne

Til Hanne Ziegler

Du spørger i din mail som det første om, hvor vidt ståltage er i overensstemmelse med byplanvedtægten for Ryttergården.

Området omkring Rytterhaven, Ryttervænget og Gartnervænget er omfattet af Byplanvedtægt 15 for Ryttergården. Vedtægtens § 6.8 fastlægger, som du beskriver, følgende:

Tage skal så vidt angår arealet nord for vej C – C udføres som sadeltag belagt med tagsten i sort farve og syd for vej C – C som fladt built-up-tag.

Dog kan kommunalbestyrelsen godkende anvendelse af andet tagmateriale. Sadeltag må ikke have større hældning en 30o, og tagryggens længderetning skal ligge parallelt med skellene, der udgår fra adgangsvejen ind langs grunden.

Gartnervænget er den vej, der i Byplanvedtægten udgør vej C – C. Dette betyder, at boligerne på Rytterhaven og Ryttervænget skal etableres med sorte tagsten. Boliger på Gartnervænget skal etableres med flade tage. Ståltage er ikke i overensstemmelse med bestemmelsen.

 Såfremt beboere i jeres grundejerforening ønsker at etablere et ståltag, skal de søge en begrundet ansøgning om dispensation fra  byplanvedtægtens bestemmelser. Det er en konkret vurdering fra sag til sag, hvor vidt kommunen er indstillet på at dispensere.

Som det andet spørger du om, hvor vidt tagmaterialet har betydning ift. behovet for tagkonstruktionens forankringer. Dette spørgsmål kan kommunen imidlertid ikke svare på. Dette skal en rådgiver svare på.

Jeg håber, at dette er tilstrækkeligt svar.

Med venlig hilsen

Anders Klintgaard
Byplanlægger

Furesø Kommune