Info fra Bestyrelsen – 14. jan

Kære beboere i Ryttergårdens grundejerforening.
Vi vil gerne starte med at ønske Jer alle et rigtigt godt Nytår.
Fastelavnen falder tidligt i år, og skulle der være nogen i foreningen der ønsker at afholde fastelavn for alle kvarterets børn, vil bestyrelsen gerne støtte dette. I kan henvende Jer til formanden for foreningen ( Hanne.ziegler@gmail.com) og få flere oplysninger.
Furesø kommune genplanter træer i alleen her i vinter hvis frosten ikke bliver for hård, ellers sker det først til efteråret af hensyn til træernes cyklus.
Bestyrelsen har generelt haft et travlt år, som I snart kan læse mere om i formandens beretning inden vores generalforsamling i marts.
Regnskabet for 2015 er under afslutningen, og hvis der er nogen af Jer der, ved at I er i restance med kontingent bedes i kontakte Bo snarest.Dato og indkaldelse til generalforsamling kommer i starten af marts.
Vi vil bede Jer om at være opmærksomme på indkaldelsen og møde op til generalforsamlingen eller afgive fuldmagt til at stemme på den vedlagte stemmeseddel eller elektronisk på mail til bestyrelsen. Der er vedtægtsændringer på agendaen, og vedtagelse kræver at halvdelen af husstandene (58) møder frem, eller har afgivet fuldmagt til afstemningen. Er der ikke nok beboere, der vælger at bruge deres stemme, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor forslagene skal behandles igen. Gør derfor venligst brug af Jeres stemme, så vi kan tage aktion på de indkomne forslag med det samme.
Vi håber at muligheden for at afgive fuldmagt elektronisk også, vil gøre det nemmere for Jer alle, at tage aktivt del i foreningen.Tak for de mange positive tilkendegivelser omkring hjemmesiden. Den bliver jævnligt opdateret, så hold øje med den ( ryttergaardens-gf.dk) her kan I også finde deklaration og nuværende vedtægter. I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive åbnet en fane hvor eventuelle emner til generalforsamlingen kan indskrives.Vi vil gerne have endnu flere til at sende deres email til os så vi nemmere kan kommunikere med Jer. Send email til Bo ( bolykke@hotmail.com) med angivelse af : Rh eller RV og nummer samt navn på beboer.

Næste møde er den 9/2.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Hanne Ziegler
Formand