Info fra bestyrelsen – 17. dec

Kommunen har den 9/12 fældet udvalgte træer på Rytterhaven og Ryttervænget. Møde omkring genplantning af træer er planlagt til medio Januar 2016.

Furesø kommmune har den 14/12 sammen med en repræsentant fra bestyrelsen, besigtiget regnvandsbasinnet på Ryttervænget med henblik på renovering. Eksisterende bassin er tørt (som en græsplæne). Bassinet skal udgraves til dybere og vådt bassin, af hensyn til fosforfjernelse. Meningen er at der fremover skal stå vand i bassinet,  og at der er separat tilgang og afgang af vand. 
Bestyrelsen har krævet indhegning af området af hensyn til små børn.

Kommunen nævnte, at området kunne blive kreativt da der ville komme frøer og måske ænder. Bestyrelsen har accepteret at renovering kan opstartes.

Næste bestyrelsesmøde er den 7/1-2016

Glædelig jul og godt Nytår

På bestyrelsens vegne

Hanne Ziegler