Information fra din bestyrelse

Kære Alle

Vi syntes det var tid til lidt information fra den nye bestyrelse i Ryttergårdens Grundejerforening.
Siden den ekstraordinære generalforsamling har vi været fuldt beskæftiget med at få adgang til foreningens konti og NETSsystemer, samt at få gennemgået diverse bilag til regnskabet for 2014, så det kan revisionspåtegnes.

Derudover er vi i gang med at opdatere grundejerforeningens hjemmeside.
www.ryttergaardens-gf.dk. Vi forventer at man her fremover vil kunne finde relevante oplysninger om foreningen, vedtægter m.m.

I fremtiden vil vi meget gerne kunne sende informationer ud til Jer elektronisk. I den forbindelse vil vi gerne bede alle om at sende deres emailoplysninger + adresse til vores kasserer og hjemmesideadministrator bolykke@hotmail com, så vi kan få oprettet et adressekartotek.
Skriv blot RH (Rytterhaven) og nummer eller RV (Ryttervænget) og nummer i emnefeltet i emailen.
I øjeblikket er vi i dialog med Furesø kommune om de af kommunens træer der er blevet udvalgt til fældning på Ryttervænget og Rytterhaven i vinteren 2015/2016. Kommunens gartnere er enige i at at alt skal gøres for at bevare alleens smukke udtryk, men der er træer der er syge, og hvor beskæring vil medføre et meget uharmonisk udtryk. Vi har aftalt med kommunen at hvis det er nødvendigt at fælde, og der opstår store huller, vil der blive genplantet nye træer i 2016.

Kommunen er også blevet informeret om det manglende skilt til en af stikvejene på Rytterhaven, hullerne i Rytterhavens stamvej samt tilgroningen af gangstien mellem Rytterhaven og Gartnervænget. Bestyrelsen opfordrer alle til at anmelde diverse fejl og mangler, der observeres via selvbetjeningen på Furesø kommunes hjemmeside. På den måde får kommunen informationen rettidigt.

Til slut vil bestyrelsen meget gerne opfordre alle friske mænd og kvinder til at finde deres indre handyman/kvinde frem og hjælpe os. Vi skal nemlig have ryddet området ved transformerstationen for enden af Gartnervænget. Det tager ikke så lang tid at beskære og fælde, men vi skal have samlet grene og kørt dem væk også. Datoen er ikke fastsat endnu men forventes at være en lørdag eller søndag i November. Alle der mener, at de kan slæbe en gren eller køre med en trailer bedes kontakte Michael Riis på riismichael@ymail.com for nærmere oplysninger. Bestyrelsen giver naturligvis en øl/vand og lidt let frokost til de fremmødte.

Næste bestyrelsesmøde er den 19/11

På bestyrelsens vegne

Hanne Ziegler
Formand