Referat af bestyrelsesmøde 02.06.16

Referat fra bestyrelsesmødet 02.06. 2016 kl. 20 hos Bo Mårtensson.

Deltagere: Hanne, Michael, Pia, Casper, Allan og Bo
Referent: Pia

Dagsorden:

 1. Godkendelse af sidste referat
  Godkendt
 2. Status på nabohjælp
  Som bestyrelse, vil vi gerne opfordre til at få nabohjælp på din vej – dette gør vi via hjemmesiden.
  Der er rigtig megen god information og hjælp at hente på https://nabohjælp.dk/ og det er gratis. Man kan få skilte og klistermærker mm. Få sms, når nabo er på ferie og derved holde ekstra opsyn.
 3. Status på legeplads
  Gartnervænget kan godt se ideen i at sætte lidt penge i legepladsen, men de ikke har sat penge af til det i deres budget for i år.
  Pia havde fundet nogle muligheder igennem ”Den lille legepladsfabrik”. Kravlenet og kolbøttestang vil være det vi i første omgang vil sætte op på legepladsen. Pia kontakter ”Den lille legepladsfabrik” for et endeligt tilbud, som måske kan indebære at den gamle ødelagte motorcykel fjernes.
 4. Status på ståltage og beslutning om accept/afslag af beregning på tagkonstruktion for standard hus.
  Kommunen acceptere ikke ståltag. Tilbud fra Ingholdt på 13.500,- ex. Moms tager vi ikke imod, eftersom kommunen ikke godkender ståltag og derfor er der umiddelbart ingen grund til at få foretaget er beregning på, om et standard hus, kan bære et lettere tag såsom ståltag. Som bestyrelse vil vi opfordre folk til at få foretaget en sådan begregning, hvis man ønsker at få et lettere betontag.
  Derudover skal man være bevidst om, at der ifølge rammerne for den nye lokalplan, ikke må benyttes en glans over 20, på nye tage.
 5. Nyt om affaldsordning
  Furesø kommune differentiere mellem fritstående og række-huse. Affaldsordningen starter således i Rytterhaven i 2016 og i Ryttervænget i 2017.
 6. Nets – nye restancer for 2016
  Der er 8 i restance. Bo kontakter dem og beder dem om at betale.
 7. Evt.
  1. Hæk skal holdes, så det er muligt at slå græsset ud mod offentlig vej og sti.
  2. Græsslåning op mod mur, må husejer selv stå for, for at undgå evt. beskadigelse af mur.
  3. Husk søndag er en stilledag, således må der ikke benyttes motoriserede værktøjer. I hverdagene kan disse benyttes i tidsrummet 8-20 og lørdage 8-17. (Vedtægterne 7.b)
  4. Hæk ved transformerstation skal der kigges på til efteråret, da den har taget skade ved snefald.
  5. Stik-stierne fra stien ud mod gartnervænget og ind til vejene i Ryttervænget, er mange steder fuldstændig groet til med græs. I følge kommunen tilhører stierne os og vi skal således selv sørge for at holde dem fri. Der kom forslag til, at vi holder en weekend hvor husejere opfordres til at give en hånd med og det kan evt. afsluttes med grill og hygge. Weekenden bliver i august. Tilføjelse: jf den tidligere bestyrelse skal kommunen holde stenstierne op langs ryttervænget og rytterhaven samt ” stikstierne” frem til bommen. Stien fra rv47 og gennem til gartnervænget var de ikke sikre på. Hanne kontakter kommunen og hører hvornår de kan komme og rydde.
  6. Bankskifte – Der kigges bredt og beslutning tages en gen efter sommerferien.
  7. Skilte med husnumre skal males – kommunen er ikke vendt tilbage, det opfordres til at man (alle husejerer på vejen) tager billede af skiltene og sender dem til kommunen
  8. Facebookgruppen – der skal reklameres lidt for facebookgruppen, dette gøres bl.a. ved at Bo sender et nyhedsbrev ud, med dette referat.

Næste møde finder sted torsdag d. 4. august, kl. 20 i Ryttervænget 59