Referat af bestyrelsesmøde 1. december 16

Referat af Bestyrelsesmøde den 1. december 2016 i RH3 fra 20:00 – 21:30

Deltagere: Hanne, Pia, Michael, Casper, Bo og, Allan

Referent: Allan

DAGSORDEN

  • Godkendelse af sidste referat: Det blev konstateret af referatet var godkendt og var tilgængelig på foreningens hjemmeside.
  • Status på legeplads ombygning: Den lille legepladsfabrik” påbegyndte arbejdet i slutningen af november. Når arbejdet er færdigt kontaktes Ulrich Schnack i Gartnervængets bestyrelse. Pia står for kontakten til såvel Den lille legepladsfabrik” og til Gartnervængets bestyrelse. Tilbuddet på del 2 til evt. realisering i 2017 lyder på 34.000 ex moms for udstyr og 16.000 ex moms for sikkerhedsunderlag. Det overvejes om der er et reelt behov at etablere et nyt sikkerhedsunderlag. Planen forelægges generalforsamlingen til næste års budget.
  • Transformerstation ved Gartnervænget. Michael har kontaktet DONG, der meddeler at vi kan ”forskønne” som vi har lyst til. Blot skal døren holdes fri og med god adgang til den. Michael kontakter igen DONG for at sikre skriftlig dokumentation for deres udtalelser og orienterer Gartnervængets bestyrelse (Ulrik Schack) og drøfter det videre forløb.
  • Vedligehold af stier langs foreningen. Kommunen har skriftligt meddelt at alle stier er foreningens ejendom. Det er stierne langs hhv. Ryttervænget og Rytterhaven samt alle stikvejsstier mellem hhv. Rytterhaven/Ryttervænget og Ryttervænget/Gartnervænget. Grundejerne ud til disse områder skal nu selv skal stå for snerydning og ukrudtsbekæmpelse. Kommunen har beskåret ”servicen” som et resultat af de indgåede budgetforlig. Det er bestemt ikke tilfredsstillende beslutning, men vi kan næppe gøre noget ved den. Den nye situation er bestemt heller ikke holdbar for hverken den enkelte grundejer eller grundejer-foreningen. Der undersøges nu flere løsningsmuligheder bl.a. om grundejerforeningens maskiner kan klare det, om kommunen eller vores snerydningsentreprenør kan gøre det mod betaling. Michael checker maskinerne og entreprenøren. Hanne checker kommunen.
  • Nets – Kontingent betaling: Alle restancer er betalt og der er således ingen udestående.
  • INFO: Der er modtaget skriftlig bekræftelse på at taget på RV 47 nu er forsvarligt forankret.
  • Asfaltudvalg: Efter nedlæggelse af fibernet har Petri & Haugsted færdiggjort det resterende asfaltarbejde og der skal arrangeres vejsyn. Allan checker med kommunen om de skal/vil med og om de har nogle krav.

Vi skal indhente tilbud på ny asfalt i foreningen, så der kan afsættes og godkendes et beløb I budgettet for 2017 hvis vi ønsker det gjort.                                                                                                                                                       Michael checker med Gartnervængets bestyrelse, hvem de benyttede til deres asfaltarbejde.

Allan checker i sit firma

Udvalget består af: Casper, Bo, Michael og Allan. Tidligere beregninger viser at der skal asfalteres 8005m2.

 

  • Kassejournal status: Alt ser godt ud og Bo arrangerer overdragelse fra Arne Ziegler i starten af januar.

Evt. Tryghedsvandring: Bo orienterer snarest om tilbuddet på hjemmesiden/Facebook og spørger om der er      nogle der vil deltage. Allan tager i december kontakt til kommunen og fastlægger en dato.

        Næste generalforsamling: Dato og sted muligheder undersøges.

Næste mødedato og sted: 10/1 2017 kl 20-21.30 hos Michael, Rytterhaven 62