Referat af bestyrelsesmøde 28.04.16

Ryttergårdens grundejerforening

Referat fra bestyrelsesmødet 28.4. 2016 kl. 20 hos Hanne Ziegler

Deltagere: Hanne, Michael, Pia, Casper, Allan og Bo
Referent: Bo

Dagsorden:

 1. Godkendelse af sidste referat: (Ekstraordinær Generalforsamling)
  Godkendt
 2. Bordet rundt, email telefonnumre noteres
  Medlemernes mails og telefonnumre er nu tilgængelige på www.ryttergaardens-gf.dk
 3. Status på affaldsordning
  Vi skal, som kommunen har meldt ud, til at sortere vores affald og får i den forbindelse 3 affaldsbeholdere pr. husstand. Hanne har talt med kommunen og det er frivilligt om man ønsker at tilslutte sig ordningen og hvor hvilke dele af ordningen man ønsker. Det skal lige nævnes at dette er en ordning man kan melde sig fra! Dette kan gøres på vestforbrændingens hjemmeside…
 4. Status på regnskab/restancer
  Det har vist sig at der stadig er nogle uklarheder med NETS som ikke er faldet helt på plads endnu. Personer der er fraflyttet har modtaget opkrævninger de ikke skulle. Bo ringer til NETS og forsøger at få styr på de sidste ting.
  Bruger-ID og Nøglekort er nu sepereret hos henholdsvis Kassér og Formand.
 5. Fordeling af udvalg
  Vi har uddelt ministerroller til bestyrelsesmedlemmerne. Derved er det ikke sagt at den enkelte person står med HELE ansvaret for de enkelte sager.

Hussalg: Hanne
Kassér og hjemmeside: Bo
Vej og beplantning: Michael
Legeplads: Pia

 1. Evt.
  1. Hvis der er tilslutning til det, har ejendomsmægler Christian Winther tilbudt at komme at tale med interesserede om hvordan vi kan opdatere vores kvarter og gøre det mere atraktivt.
  2. Bestyrelsen vil arbejde på en liste over kontaktpersoner fra f.eks. kommunen, som kan være behjælpelig på sigt hvis man har spørgsmål indenfor visse områder.
  3. Bo har oprettet en Facebookgruppe, ”Ryttergårdens GF”. Gruppen kan bruges som forum for foreningens beboere. Det er IKKE et rum hvor man skal brokke sig. Tanken er at man kan inspirere hinanden med tips og tricks, håndværkeranbefaldinger og f.eks. slå sig sammen om håndværkertilbud.
  Kontakt til bestyrelsen skal stadig foregå via mail eller kontaktformen på vores hjemmeside.
  4. Allan undersøger mulighed og fordele ved at melde os ind i Nabohjælp
  5. Pia indhenter tilbud på udbedring/fornyelse af legepladsen.
  6. Mange beboere overvejer at skifte tag, og deklarationen skriver at der skal være sort tegl og sadeltag på husene.bestyrelsen har fået oplyst af de oprindelige husbyggere at huskonstruktionen kræver et tungt tag ( betontegl) for at sikre stabilitet af ydervæggene. Vi anbefaler derfor at alle der overvejer at skifte tag til lettere tegl kontakter en bygningssagkyndig inden dette påbegyndes indtil bestyrelsen har fået be/afkræftet disse oplysninger.

Næste møde finder sted torsdag d. 2. juni, kl. 20 i Rytterhaven 46