Referat af Bestyrelsesmøde 28.09.16

Referat af Bestyrelsesmøde 28/9 I RH 29 fra 20-21:30

Deltagere: Pia, Michael, Casper, Allan & Hanne

Fraværende: Bo

Referent: Hanne

DAGSORDEN

1) Godkendelse af sidste referat foretaget : Ja

2) Status på legeplads ( Pia)- Det blev besluttet at acceptere tilbuddet fra “ den lille legepladsfabrik” på del 1 af renovationen ( ny gynge, vippedyr, maling og flytning af “ drejepind”) så vi er klar til del 2. Tilbud på del 2 fra samme sted lyder på 34000 ex moms for udstyr og 16000 ex moms for sikkerhedsunderlag. Dette skal forelægges generalforsamlingen til næste års budget.

3) Mulighed for forskønnelse af transformerstation ved Gartnervænget ved fx at skjule den med noget beplantning/hegn. Ønske fra Gartnervængets bestyrelse (Ulrik Schack tlf: 23303973). Michael kontakter Dong for at få retningslinjer på plads, senere kan det vurderes hvilke muligheder vi har.

4) Info vedrørende vedligehold af stier langs foreningen. Kommunens nuværende folk ved ikke om det manglende vedligehold er udtryk for besparelser, eller om man nu vurderer at stierne nu er foreningens ejendom ( Center for by og Miljø, Jesper Christensen 72164951) . Vi afventer mere information fra kommunen, men opfordrer medlemmerne til at se om de har noget i gemmerne omkring den aftale man indgik med kommunen omkring vedligehold da stierne blev forsynet med fliser. Hvis vi selv skal vedligeholde dem fremover skønnes det at være en merudgift på 8-10.000kr årligt for ukrudtsbekæmpelse mm.

5) Nets – nye restancer for 2016? Udskydes til næste gang.

6) Asfaltudvalg. Vi skal have nedsat et asfaltudvalg der kan indhente tilbud på ny asfalt I foreningen, så der kan afsættes og godkendes et beløb I budgettet for 2017 hvis vi ønsker det gjort. Udvalget er nedsat og består af: Casper, Bo, Michael og Allan. Tidligere beregninger viser at der skal asfalteres 8005m2.

Evt…. Allan undersøger mulighed for at få kvarteret vurderet for at se om vi vurderes til at være udsatte I forbindelse med indbrudsrisiko.

Allan kontakter Yousee for at undersøge hvornår der skal være vejsyn efter nedgravningen af fibernet.

Vandreservoir: Området vedligeholdes af Egedal vandforsyning, og grundejerforeningen må ikke slå græs på området eller beplante det. Egedal Vandforsyning har ikke midler til at beplante området I år, men vil undersøge om det er muligt til næste år.

Hanne laver et forslag til en velkomstfolder til nye beboere

HUSK at melde Jer til vores facebook gruppe: Ryttergårdens GF på Facebook,
HUSK at melde til kommunen hvis I ser rotter på området og
HUSK at det ikke er tillad at holde høns/haner i foreningen.

Næste mødedato og sted: 1/12 kl 20-21.30 hos Allan, Rytterhaven 3.