Referat af bestyrelsesmøde 04.08.16

Bestyrelsesmøde  4-8 I RV 59 fra 20-21:30

Deltagere: Casper, Bo, Hanne, Allan, Pia og Michael

Fraværende: 0

Referent: Bo

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af sidste referat foretaget :
  Godkendt
 2. Status på legeplads
  Pia fortalte at hun havde været i dialog med et firma samt modtaget tilbud. Firmaet har været og besigtiget legepladsen og har fremlagt diverse forslag. Disse er selvfølgelig taget til efterretning.
 3. Nets – Manglende restancer for 2016?
  Der er stadig nogle husstande der er i restance. Bo følger op på sagen.
 4. Evt.
  – Rent praktisk : overførsel til Pia for bestyrelsesmøder den 4/8 og dd. bilag skal afleveres til Arne Ziegler.
  – Referat udsendes indenfor 1 uge til kommentering. Der godkendes på email,  referat sendes til Bo der lægger det op på hjemmesiden sammen med info om dato for næste møde

Næste møde finder sted onsdag d. 28. september, kl. 20 i Rytterhaven 29