Referat af Bestyrelsesmøde den 10. januar 2017

Deltagere: Hanne, Pia, Michael, Casper, Bo og Allan

Referent: Casper

DAGSORDEN

1) Godkendelse af sidste referat: Det blev konstateret af referatet var godkendt og var tilgængelig på foreningens hjemmeside.

2) Status på transformerstationen: Michael har talt med Ulrik Shack og ligeledes Dong. Dong mener ikke der er problemer med beplantning på området omkring transformerstationen. Bestyrelsen venter dog på et skriftligt svar fra Dong.

3) Vedligehold af stier mm.: Det er grundejerens ansvar at der foretages snerydning på de stier der grænser op til fællesarealerne. Bestyrelsen har imidlertid besluttet at lave en forsøgsordning, hvor der bliver ryddet ad-hoc på fælles stier. Grundejerforeningen vil dog kun feje/ryde ikke salte.

4) Nets – budget for 2016?: Alle regninger er betalt, der er dog et udestående med en grundejer der har lavet en dobbeltbetaling. Vi mangler dog imidlertid info omkring konto nr. for tilbagebetaling.

5) Information fra Asfaltudvalg: Bestyrelsen har valgt at gøre brug af et uvildigt firma omkring vejledning og opmåling. Valget er faldet på Teknologisk Institut. Firmaet vil være bestyrelsen behjælpelig med opmåling, udbudsmateriale, og gennemgang af tilbud samt kontrol af det udførte arbejde. Allan vil hurtigst muligt, tage kontakt til Teknologisk Institut for en gennemgang og opmåling af veje. Teknologisk Institut regner dog først med at have tid til en gennemgang ultimo februar 2017.

6) Næste generalforsamling: Næste generalforsamling er sat til 17/3.

7) Evt: Tryghedsvandring: Bestyrelsen er opmærksom på den kedelige statistik for indbrud, hvor Furesø kommune er ratet højt. Det er derfor blevet besluttet at foreningen for foretaget en tryghedsvandring. Dette vil foregå fredag den 10/2 klokken 14. Med på vandringen vil være repræsentant/er fra bestyrelsen, samt repræsentant fra kommunen. Legeplads: Den lille legepladsfabrik har nu gennemført renovering af legepladsen mellem Ryttervænget og Gartnervænget. Bestyrelsen har til foreløbig hensigt at udvide legepladsen med yderligere aktiviteter i 2017. Bestyrelsen er dog klar over, at en evt. udvidelse kræver en nabohøring hos de nærtliggende ejendomme.

Næste mødedato og sted: 9/2 2017 kl 20-21.30 hos Michael, Rytterhaven 62Referat af