Referat af Bestyrelsesmøde den 9. februar 2017

Deltagere: Michael, Casper, Allan, Hanne og Bo

Fraværende: Pia

Referent: Bo

DAGSORDEN

 • Godkendelse af sidste referat foretaget (og er det lagt på hjemmesiden?):  Godkendt

 

 • Generalforsamling den 16/3: vedtagelse af dagsorden, forslag til budget, genopstillinger og praktiske detaljer ( stemmesedler, kopiering af materiale(dagsorden og budgetforsalg)  uddeling , upload af formandens beretning osv.
  Diverse detaljer vedrørende årets generalforsamling blev planlagt. GF bliver afholdt i svømmehallens lokale. Hanne fremlagde 3 versioner af budgettet som dererfter blev diskuteret og justeret. Bestyrelsen kommer med 3 forslag til generalforsamlingen, som senere vil bliver fremlagt.

 

 • Beslutning om der i budgettet skal indgå indkøb af saltmaskine/ukrudtsfjerner? hvis ja skal der foreligge specifikt tilbud der kan indgå i budgettet.
  Michael vil undersøge hvilke muligheder vi har samt priser. Bestyrelsen drøftede hvorvidt det kunne betale sig at fortage denne investering i år.

 

 • Status fra asfaltudvalg
  Vi har i forbindelse med udbedringen af vores veje/asfalt modtaget et tilbud fra Teknologisk Institut om at bistå os vej vejledning og gennemlæsning af de indhentede tilbud. Bestyrelsen har valgt at takke ja til tilbuddet fra TI.

 

 • Tryghedsvandring
  Tryghedsvandringen fandt sted fredag d. 10. februar. Opfølgning på dette emne følger.

 

 • Hjemmeside
  Bestyrelsen har modtaget en kommentar der lyder på at vores hjemmeside er lidt rodet. Bo kigger på det og optimerer hvor det er nødvendigt.

 

 • a) Vi vil gerne gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at parkere sin bil på hjørnerne/de små græsarealer til stikvejene. Dette mindster udsynet fra billister der kører ud fra pågældende stikvej.

Næste mødedato og sted:
Der er intet planlagt bestyrelsesmøde før generalsforsamlingen. Bestyrelsen vurderer løbene om der er behov for et møde før generalforsamlingen.