Referat fra bestyrelsesmøde 30/3-2017

Deltagere: Hanne, Allan, Bo, Lene, Michael og Casper

Fraværende: Pia

Referent: Hanne

DAGSORDEN

1) Godkendelse af sidste referat foretaget: Ja ( generalforsamling) og referatet er tilgængeligt på hjemmesiden

2) Velkommen til Lene Michelsen

3) Overlevering af kassererpost fra Bo til Lene aftalt til den 4/4, status af regnskab er ok. Der skal noteres på det nye budget at 2millioner kr. er reserveret til asfaltarbejde jf. beslutning på generalforsamlingen den 16/3 (aktion Lene/Bo)

4) Pænt farvel til Bo. Bo lægger stadig referater op på hjemmesiden, men andre opgaver med email lister mm overgår til Casper.

5) Opfølgning fra generalforsamling:

a. Furesø er kontaktet mht. ejerskab af gartnerstien- de vil vende tilbage. Det er utilfredsstillende med modsat rettede udmeldinger fra Kommunen, og bestyrelsen ønsker en afklaring snarest. (Allan følger op)

b. Strømpeforing af kloakker planlægges og udføres af Egedal forsyning, de er kontaktet men er ikke vendt tilbage. Indtil vi har en melding herfra er Teknologisk institut og vejgennemgang på hold (Hanne følger op)

c. Brev fra Arne RH 35 ang. 50 års jubilæum. Arne foreslår at filmen vises i Grafen den 16/9 og bestyrelsen afholder udgifterne forbundet hermed.

Der var enighed i bestyrelsen om at jubilæet bør markeres og gerne skrives om i avisen. Vi kan ikke vurdere hvor stor interessen er for at se filmen, men vil gerne linke til Arnes vide på Youtube så den kan tilgås fra hjemmesiden. Der er ikke afsat noget budget til afholdelse af jubilæet, men da budgettet afsat til fastelavn ikke er blevet brugt, anses det som muligt at anvende dette beløb til jubilæet.

Det er dermed ikke afgjort hvordan jubilæet skal markeres. Der henstilles til at interesserede henvender sig til bestyrelsen, eller Arne Hagerup i RH 35 så der kan op startes et jubilæumsudvalg.

6) EVT:

a. Furesø kommune; natur og Miljø har kontaktet bestyrelsen efter en klage fra Sejlgårdspark vedrørende gener fra røg fra brændeovne i Rytterhaven. Kommunen har ikke været på