pict--road-work-road-signs---vector-stencils-library.png--diagram-flowchart-example

Renovering af regnvandsbrønde

Arbejdet starter i uge 9 og forventes afslutet i uge 16.

Det betyder naturligvis som altid at parkering på stikveje er forbudt, der henvises til egen grund eller stamvejen.

Renoveringen foregår i både RH & RV.