VARSEL OM GRAVEARBEJDE PÅ RYTTERVÆNGETS STAMVEJ FRA 14/3.

Kære Alle
Mandag den 14/3 og 6-8 arbejdsdage frem, forventer kommunen at renovere regnvandsbassinnet på Ryttervænget.
Der skal foretages en uddybning så der kan etableres permanent vandspejl. Den eksisterende rørforbindelse mellem bassin og regnvandsledning i vej bevares. Der skal udføres ny rørledning mellem regnvandsledning i vej og bassin, derfor skal der graves i vejen.
Ved gravearbejder i vejen vil ca. 60 % af vejbredden, fra syd og mod midte, være afspærret. Afspærringen forventes at være af tidsrum ca. 3 arbejdsdage. Det er vurderet at skraldebilen kan passere. Der etableres mulighed for omkørsel ind over fortov for brand og redningskøretøjer. Der udlægges i den forbindelse køreplader over græsareal og fortov.
Eksisterende hæk fjernes og erstattes af trådhegn. Eksisterende træer bevares.
Gravemaskine opstilles hvor eksisterende låge er i hæk. Underlag sikres ved udlægning af sandpude med køreplade.
Skurvogn for mandskab og møde opstilles på græsareal, diametralt modsatte hjørne ved indkørsel til Rytterhaven.
Kør forsigtigt alle sammen
Venlig hilsen
Bestyrelsen