Vigtig information til grundejerforeningen angående skiftning af tage

Der er flere beboere i grundejerforeningen der i øjeblikket overvejer udskiftning af tag. Bestyrelsen anbefaler at man sætter sig godt ind i regler og krav på området, samt konsulterer de originale tegninger på huset inden en ombygning påbegyndes.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege at husejer bærer hele ansvaret for at alle ombygninger inkl. nylægning af tag lever op til krav i byplanen samt eventuelle servitutter på ejendom og overholdelse af opdaterede krav til bygningstype.

Det er vigtigt at husejer konsulterer husets tegning inden ombyg. Omkring ændring i tagkonstruktionen er det især vigtigt at notere sig at de store remme der bærer spærene hviler på ydermurerne. De er ikke forankret i fundamentet. Dette er ikke nødvendigt når tagets egenvægt er så høj ( over 7 tons). Skiftes til et lettere tag, skal det sikres at taget ikke kan rykke sig i tilfælde af orkan.
Bestyrelsen har kontaktet et rådgivende ingeniørfirma for at undersøge om man kan sige noget generelt om hvilke lette tage husene kan bære, og om forankringen bør ændres.
Ingholt Consult udtaler:…”De eventuelle tiltag kan variere fra hus til hus såfremt de ikke er udført ens. Derfor vil der principielt skulle ses på hvert enkelt af de pågældende huse. Når man ændrer tagkonstruktionen fra tung til let skal der laves nye forankringer mod løft af tagkonstruktionerne som skal føres til fundamenterne, pga at vindtrykket overstiger egenvægten af taget.”
Kommunen er blevet orienteret om dette forhold.

Bestyrelsen anbefaler, at man kontakter en bygningsingeniør, der kan regne på ens eget hus, hvis man ønsker at skifte til en lettere tagtype end den originale. Tagtypen skal naturligvis være godkendt jf. byplanen.

For Ryttergårdens grundejerforening foreskriver den partielle byplanvedtægt nr 15 at der pålægges: sorte tagsten.(se også deklarationen §6 stk8)

Det betyder i praksis at ønsker man at lægge en anden type tag end det der allerede ligger på husene, skal kommunen godkende det først.

Bestyrelsen har kontaktet kommunen, der endnu ikke har meldt tilbage om sort ståltag med en profil som “tagsten” er acceptabelt jf. lokalplan.

Udover at ståltaget ( hvis det ikke ligger ovenpå det eksisterende tag) er et let tag der kræver ovenstående risikovurdering, er der også udfordringer med reflektion af solens stråler fra denne type tag.

Grundejerforeningen ønsker ikke at der pålægges tagmateriale der reflekterer solens stråler, da det er til stor gene for naboerne. Spørg derfor altid ind til dette forhold ved tagmateriale.
Jf. Furesøe kommune indeholder rammer for lokalplanen 2013 følgende information, som de anbefaler vi holder os til, da det vil blive implementeret i forbindelse med en eventuel opdatering af vores lokalplan.”
Tagmaterialer: Reflekterende tagmaterialer med glanstal over 20 målt efter Teknologisk Instituts metode, må ikke anvendes. ”

Da der som sagt er flere, der ønsker at skifte tag over de næste par år, kan det være en god ide at gå sammen og få fælles tilbud fra tagseskaberne.
God fornøjelse med ombygningerne.

Venlig hilsen
Bestyrelsen